ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความสำคัญเอสเอ็มอี ต่อระบบเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย : ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล