“85 ปีสวนสุนันทา” ปลื้ม เดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา แรงหนุนทะลุเป้า

“ดร.จ๋าย” สุดปลื้ม “85 ปีสวนสุนันทา” เดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียน

ข่าวการศึกษา  นักศึกษา สำเร็จด้วยดี จากการสานพลังของ “สวนสุนันทา” และหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน และประชาชนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 66 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 85 ปีสวนสุนันทา ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 29 ม.ค. ที่ผ่านมาผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่างๆ

เดินวิ่งการกุศล 7

โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และที่สำคัญ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวการศึกษา   มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นการสานพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับหน่วยงานภาคเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคนรศ.ดร.ชุติกาญน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ ลักษณะนี้เกิดขึ้นในสถานศึกษา นับเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมลักษณะนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ เยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชน และสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป ที่สำคัญ กิจกรรมในครั้งนี้ตรงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง และห่างไกลจากยาเสพติด และสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกด้วย

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ลุ้น ‘ก.ค.ศ.’ ไฟเขียว 245 ‘อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ’ คาดประกาศชื่อทัน 6 ก.พ.เริ่มงานทันที

You may also like...