“1 พ.ย.” เปิดตัวเว็บไซต์ “CaregiverThai.com” ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

1 พฤศจิกายนนี้ มหิดลเปิดตัวเว็บ “CaregiverThai.com” ดูแลคนป่วยโรคสมองเสื่อม ซึ่งเป็นต้นเหตุป่วยไข้สำคัญของคนชราไทยที่ปัจจุบันนี้พบได้ทั่วไปถึง 6.8 แสนคน

สุขภาพ28-10-65

เหตุการณ์คนสูงอายุไทยในปี 2564 พบว่ามีราษฎรไทยรวม 66.7 ล้านคน ซึ่งเพิ่มจากเมื่อ 50 ปีกลายอย่างเร็วสูงถึง 12.5 ล้านคน อย่างไรก็แล้วแต่ปริมาณคนชรายังคงมีทิศทางเพิ่มสูงมากขึ้นโดยตลอด ซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลปฏิบัติหน้าที่ดูแลสนิทสนมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยเหตุนั้น สาขาวิชาเวชศาสตร์คนแก่ แผนกแพทยศาสตร์โรงหมอรามาหัวหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เลยเปิดตัว เว็บช่วยผู้ดูแล CaregiverThai.com ให้สามารถดูแลคนแก่ที่มีสภาวะโรคสมองเสื่อม อันเป็นต้นเหตุการเจ็บป่วยสำคัญของคนชราไทยได้ รวมทั้งในปีที่ล่วงเลยไปพบได้มากถึง 6.8 แสนคน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สิรินทร ฉันศรีกาญจนถึง สาขาวิชาเวชศาสตร์คนวัยแก่ ภาควิชาแพทยศาสตร์ โรงหมอรามาหัวหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล พูดว่า ผู้มีสภาวะโรคสมองเสื่อมเพียงแค่ 1 คนส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตของสมาชิก ที่เหลือในครอบครัวด้วย ในขณะนี้หากแม้ภาวการณ์โรคสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จะคุ้มครองปกป้องมิได้ แม้กระนั้นภาวการณ์โรคสมองเสื่อม ที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของเส้นเลือดสมองร่วมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD: ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบยาสูบ รวมทั้งสภาวะอ้วนอ้วน) สามารถคุ้มครองและก็ชะลอได้ โดยการควบคุมสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (NCD) ให้ดี ด้วยเหตุว่าเมื่อมีลักษณะโรคสมองเสื่อมแล้ว คนป่วยโดยมากไม่สามารถที่จะรักษาให้หายกลับไปปกติได้ อาการโรคสมองเสื่อมแล้วก็ชีวิตของผู้เจ็บป่วย ขึ้นกับการดูแล ความรู้ความเข้าใจ และก็ทัศนคติของผู้ดูแลและก็ครอบครัว

สำหรับ เว็บ CaregiverThai.com นั้น ได้รับแรงผลักดันมาจากการที่ได้มองเห็นความรัก ความอุตสาหะรวมทั้งความประสงค์ดีของผู้ดูแลซึ่งเป็นครอบครัวของผู้มีภาวการณ์โรคสมองเสื่อม ที่จำเป็นต้องปรับหัวใจ (เนื่องจากว่าผู้มีสภาวะโรคสมองเสื่อมชอบมีปัญหาอารมณ์รวมทั้งการกระทำที่แปรไปแบบไม่คาดคิด) ปรับนิสัย (ด้วยเหตุว่าผู้มีภาวการณ์โรคสมองเสื่อมจะผิดพลาดสำหรับการดำรงชีพของตน) แล้วก็ อยากได้คำเสนอแนะ ให้ผู้ดูแลสามารถจัดแจงการดูแลผู้มีสภาวะโรคสมองเสื่อมได้อย่างมีคุณภาพ

You may also like...