เปิดไซต์ก่อสร้างรถไฟฟ้า พ.ย. 65 “สีส้ม” โยธาเสร็จแล้ว 3 สัญญา “ชมพู-เหลือง” เปิดบริการปี 66

เปิดไซต์ก่อสร้างรถไฟฟ้า พ.ย. 65 “สีส้ม” โยธาเสร็จแล้ว 3 สัญญา “ชมพู-เหลือง” เปิดบริการปี 66

ออกแบบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีระยะทางประมาณ 22.57 กม. มีความก้าวหน้างานโยธา 98.48% โดยสัญญา 1 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-รามคำแหง 12 มี CKST Joint Venture เป็นผู้รับจ้าง ผลงาน 100% สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก มี CKST Joint Venture เป็นผู้รับจ้าง ผลงาน 100% สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า มี บมจ.อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้รับจ้าง ผลงาน 100% สัญญาที่ 4 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงคลองบ้านม้า-สุวินทวงศ์ มี บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ เป็นผู้รับจ้าง ผลงานคืบหน้า 91.83% สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร มี CKST Joint Venture เป็นผู้รับจ้าง ผลงาน 100% สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง มี บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ เป็นผู้รับจ้าง ผลงานคืบหน้า 89.54% 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด เป็นผู้รับสัญญาสัมปทาน ความก้าวหน้างานโยธา 97.73% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 97.72% คิดเป็นความก้าวหน้าโดยรวม 97.73% 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทางทั้งสิ้น 34.5 กิโลเมตร บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด เป็นผู้รับสัญญาสัมปทานร่วมลงทุน มีความก้าวหน้างานโยธา 93.85% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 94.12% คิดเป็นความก้าวหน้าโดยรวม 94.00% 4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี มีความก้าวหน้างานโยธา 10.77% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 4.05% ความก้าวหน้าโดยรวม 8.52% 5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร ความก้าวหน้างานโยธารวม 4.30% ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจโบราณคดีและสาธารณูปโภค

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มี 6 สัญญา ประกอบด้วย

ข่าวออกแบบ สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร มี CKST-PL JOINT VENTURE เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 19,430 ล้านบาท มีความก้าวหน้า 3.77% สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้าฯ ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร มี CKST-PL JOINT VENTURE เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 15,878 ล้านบาท มีความก้าวหน้า 4.01% สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้าฯ-สะพานพุทธ ระยะทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร มี ITD-NWR MRT JOINT VENTURE เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 15,109 ล้านบาท มีความก้าวหน้า 7.00% สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร มี บมจ.ยูนิค เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 14,982 ล้านบาท มีความก้าวหน้า 4.57% สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ระยะทางประมาณ 9.0 กิโลเมตร มี บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 13,094.8 ล้านบาท มีความก้าวหน้า 1.82% สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ มี บมจ.อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 3,589 ล้านบาท มีความก้าวหน้า 5.02%

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มมเติมคลิกเลย : ทันสมัยที่สุดในอาเซียน!!! “ส.ว่ายน้ำ เผยเตรียมแผนศูนย์กีฬาทางน้ำ รองรับซีเกมส์ปีค.ศ.2025

You may also like...