ธอส. ชูเงินฝาก Happy Savings ดอกเบี้ยสูงสุด 2.25% ต่อปี

ธอส.ออกโปรดักต์เงินฝากต้อนรับปีใหม่ Happy Savings จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 2.25% ต่อปี เริ่มรับฝากตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. 2566

ธอส 17

ข่าวการเงิน วันที่ 3 มกราคม 2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ต้อนรับปีใหม่ โดยออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก Happy Savings ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.25% ต่อปีทั้งนี้ สามารถเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2566 โดยเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ฝาก 1 รายเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 2 บัญชี เท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีร่วมทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 มี.ค. 2569 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้นซึ่งธนาคารจะไม่รับเวินฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2569 หลัวจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่ อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี คิดอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.65% ต่อปี

You may also like...