ธนาคารแห่งประเทศไทยฟิตแก้หนี้ครัวเรือน ยกเครื่องดูแลครบวงจร

ธนาคารแห่งประเทศไทยฟิตแก้หนี้ครัวเรือน ยกเครื่องดูแลครบวงจร

เศรษฐศาสตร์ ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ภายในเดือน ม.ค.นี้ ธปท.จะออกรายงานการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนออกมา เพื่อเป็นการวางมาตรฐานของสถาบันการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ และลดหนี้เดิม รวมทั้งเป็นไกด์ไลน์ในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีคุณภาพมากขึ้นในระยะต่อไป คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลการเป็นหนี้ที่ชัดเจนมากขึ้น ธปท.ระบุว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่คู่กับประเทศมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบางซึ่งมีหนี้สินต่อครัวเรือนในระดับสูงและที่ผ่านมายังได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ ข่าวเศรษฐศาสตร์ เงินเฟ้อที่สูงขึ้น นอกจากนั้น ยังจะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน โดยตั้งเป้าแก้หนี้แบบครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ ขณะเป็นหนี้ มีปัญหาชำระหนี้ และการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อชำระหนี้ โดยในรายงานการแก้หนี้ครัวเรือนจะเน้นการดำเนินการตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ โดยการให้ความรู้ด้านการเงิน ให้สามารถวิเคราะห์ความจำเป็นในการก่อหนี้ และการบริหารจัดการหนี้สินที่มี รวมทั้งการหารายได้เพิ่มเพื่อการชำระหนี้สิน

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่มวงเงิน 3.35 ล้านล้าน

 

 

 

You may also like...